Pfeiffertheface.com

Discover the world with our lifehacks

Wat is Tubapathologie?

Wat is Tubapathologie?

Onder tubapathologie verstaat men afwijkingen aan de endosalpinx, salpingitis isthmica nodosa (SIN), een gehele of gedeeltelijke afsluiting van een of beide tubae en/of peritubaire en/of periovariële adhesies als mogelijke verklaring voor het uitblijven van een zwangerschap.

Hoe werkt een IUI behandeling?

IUI is de afkorting van ‘intra-uteriene inseminatie’. Bij deze vruchtbaarheidsbehandeling vindt de bevruchting niet in het laboratorium plaats, maar in uw lichaam. Het sperma van uw partner bewerken we eerst, zodat er meer goede zaadcellen in zitten.

Wat houdt ICSI in?

ICSI is de afkorting voor intracytoplasmatische sperma injectie en is naast IVF de tweede techniek voor bevruchting van eicellen in een schaaltje in het laboratorium.

Wat is primaire subfertiliteit?

Subfertiliteit: uitblijven van een zwangerschap bij een paar gedurende tenminste 12 maanden bij onbeschermde, op conceptiegerichte coïtus. Mannelijke subfertiliteit (primair of secundair): subfertiliteit bij een paar, waarbij het aannemelijk is dat de oorzaak hiervan bij de man ligt.

Wat is secundaire subfertiliteit?

Primaire versus secundaire subfertiliteit Primaire subfertiliteit is verminderde vruchtbaarheid terwijl er nog niet eerder een zwangerschap is geweest. Bij secundaire subfertiliteit is er al eerder een zwangerschap geweest.

Kun je zwanger worden met verklevingen?

Deze verklevingen komen door een beschadiging van het baarmoederslijmvlies, meestal door een operatie. De verklevingen maken het erg moeilijk om zwanger te worden en kunnen bij een zwangerschap zorgen voor een miskraam of vastzittende placenta.

Wat zijn symptomen van endometriose?

Symptomen Endometriose pijnlijke menstruatie. pijn bij het vrijen. moeizame, pijnlijke ontlasting of bloedverlies tijdens de ontlasting. pijn bij het plassen, loze aandrang.

Hoe groot is de kans op zwangerschap met IUI?

Uit het sperma worden de beste zaadcellen geselecteerd en in de baarmoederholte ingebracht ten tijde van de eisprong. De eisprong wordt meestal ondersteund met hormonen. Het moment van de eisprong wordt bepaald met behulp van echoscopie. De kans op een zwangerschap bij IUI is ongeveer 1 op de 10 behandelingen.

Hoe snel zwanger na inseminatie?

Kans op zwangerschap bij een IUI behandeling De kans op zwangerschap door IUI is rond de 10% per inseminatie. Na 3 tot 6 inseminaties is gemiddeld 25% van de paren zwanger geworden.

Is ICSI beter dan IVF?

De gemiddelde kans op een doorgaande zwangerschap bij ICSI is iets groter dan bij een gewone IVF-behandeling, dus ongeveer 20 à 25% per behandeling. De reden hiervoor is dat bij paren die ICSI ondergaan, er bij de vrouw vaker geen beletsel is om zwanger te worden.

Wat is beter IVF of ICSI?

Bij IVF wordt de eicel samengebracht met zo’n 100.000 zaadcellen. Het bevruchten van de eicel gaat dan verder vanzelf. Bij ICSI wordt er één goede zaadcel geselecteerd en direct in de eicel geïnjecteerd (zie afbeelding). ICSI wordt dan ook voornamelijk gebruikt wanneer de kwaliteit van het zaad slecht is.