Pfeiffertheface.com

Discover the world with our lifehacks

Wat is M0?

Wat is M0?

M0: monetaire basis of basisgeld; de totale hoeveelheid chartaal geld (munten en bankbiljetten) en reserves die banken aanhouden bij een centrale bank. In moderne monetaire stelsels schept alleen de centrale bank basisgeld.

Hoe werkt quantitative easing?

Bij quantitative easing (kwantitatieve verruiming) vergroot de centrale bank de geldhoeveelheid in een poging de economie te stimuleren. Dit gebeurt door het opkopen van effecten met geld dat speciaal voor dat doel is gecreëerd. Hoewel dit kan leiden tot extra bestedingen bestaat er ook het risico op inflatie.

Wat doet de ECB bij inflatie?

De Europese Centrale Bank (ECB) kan met behulp van rentebeleid proberen de inflatie te beïnvloeden. Door de rente te verhogen of te verlagen kan de ECB consumptie aanmoedigen of juist afremmen, waardoor de inflatie zal stijgen of dalen.

Waarom kwantitatieve verruiming?

Kwantitatieve versoepeling is een niet-traditionele techniek die door centrale banken wordt gebruikt om de economie in tijden van crisis te stimuleren. Het verhoogt de geldhoeveelheid en verlaagt de langetermijnrente, waardoor banken gemakkelijker leningen kunnen verstrekken.

Wat is de liquiditeitsval?

Er is sprake van een liquiditeitsval als een toename van de maatschappelijke geldhoeveelheid terecht komt in inactieve kassen. Wanneer de inflatie te laag is, zal de Centrale Bank via een verruimend monetair beleid de economie proberen te stimuleren. Door het creëren van extra geld, moeten de bestedingen gaan toenemen.

Wat is een wederzijdse Schuldaanvaarding?

Kredietverlening waarbij de bank een schuld in de vorm van een rekening- couranttegoed aanvaardt en de klant de verplichting om de lening terug te betalen aanvaardt.

Hoe werkt het opkoopprogramma van de ECB?

Het opkoopprogramma. De Europese Centrale Bank én de nationale centrale banken van de landen uit de eurozone kopen maandelijks voor miljarden euro’s aan leningen van financiële instellingen op. Dit geeft financiële instellingen de ruimte om nieuwe leningen aan te gaan.

Hoe werkt een staatsobligatie?

Hoe werken staatsobligaties? Wanneer u een staatsobligatie koopt, leent u aan de overheid voor een afgesproken tijdsperiode een geldbedrag. In ruil daarvoor betaalt de overheid u regelmatig een vaste rente, bekend als de rentevergoeding. Hierdoor is een obligatie een aandeel met een vast inkomen.

Wat betekent renteverhoging ECB?

Een renteverhoging is voor centrale banken een belangrijk middel om de inflatie de kop in te drukken. Lenen wordt dan duurder voor consumenten en bedrijven, waardoor er minder geld in omloop komt. Dat drukt de prijsstijgingen.

Waarom renteverhoging bij inflatie?

Een rentestijging is juist bedoeld om de economie wat af te remmen en te zorgen dat de inflatie minder hoog is. Hoe werkt dat? Een hoge rente maakt het duurder om geld te lenen. Dat zorgt ervoor dat mensen en bedrijven minder geld uitgeven.

Wat is monetaire verruiming?

De verhoging van de binnenlandse geldhoeveelheid door een centrale bank. Het is een verlaging van de korte rente.

Hoe werkt monetaire verruiming?

Wat houdt monetaire verruiming in? De ECB koopt al geruime tijd maandelijks obligaties van banken op. Hierdoor stijgen de koersen van obligaties en komt er geld in het bankenstelsel. Zo hebben de banken voldoende geld om door te sluizen naar bedrijven die door bijvoorbeeld de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.