Pfeiffertheface.com

Discover the world with our lifehacks

Co to znaczy numer REGON?

Co to znaczy numer REGON?

Definicja: Niepowtarzalny numer nadawany podmiotom gospodarki narodowej i jednostkom lokalnym tych podmiotów w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, niemający ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego cechy podmiotu.

Co to jest numer REGON i kto go nadaje?

Rejestr REGON do którego wpisywane są wszystkie przedsiębiorstwa to Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Stanowi on źródło informacji na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju. Prowadzi go Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak uzyskać REGON 14 cyfrowy?

Wniosek o nadanie REGON RG-OP lub RG-OF należy złożyć w urzędzie statystycznym w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania, w ciągu 14 dni od dnia założenia firmy.

Jak zapisywać REGON?

9-cyfrowy REGON rozszerzono REGON do 9 cyfr. Regonom „starym” (7-cyfrowym) po prostu dołożono na początku 2 zera, a nowe zaczęto tworzyć według klucza: 2 cyfry wyróżnika województwa + 6 cyfr „numeru seryjnego” + 1 cyfra kontrolna.

Jak znaleźć swój numer REGON?

Wyszukiwarka REGON Jeśli działalność gospodarcza została zarejestrowana na podstawie wpisu do CEIDG, nr REGON można też sprawdzić w wyszukiwarce CEIDG. Jeśli przedsiębiorca uzyskał numer REGON na podstawie wpisu do KRS, może sprawdzić jego REGON w wyszukiwarce KRS.

Kiedy nadawany jest numer REGON?

Regon nadawany jest automatycznie w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1 w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy. Po nadaniu będzie on widoczny na stronie ministerialnej www.ceidg.gov.pl -> baza przedsiębiorców.

Kto nadaje REGON spółce?

NIP i REGON już przy wpisie do KRS! Informacje do urzędu skarbowego i urzędu statystycznego są przekazywane bezpośrednio przez sąd, a nadanie spółce numerów NIP i REGON następuje w ciągu około 2 dni od rejestracji spółki w KRS. Należy tylko pamiętać, aby po rejestracji spółki w KRS złożyć do urzędu skarbowego NIP-8.

Czy wydanie numeru REGON jest płatne?

Pamiętaj, że wypełniony formularz należy złożyć w urzędzie statystycznym w ciągu 14 dni od daty założenia firmy lub działalności. Wazne! W każdym przypadku nadanie numeru REGON jest bezpłatne. Zaświadczenie o nadaniu REGON możesz uzyskać bezpośrednio w oddziale GUS po złożeniu stosownego wniosku.

Jak uzyskać numer REGON przez internet?

Elektroniczny rejestr przedsiębiorcy, którzy dysponują bezpiecznym podpisem elektronicznym, mogą składać przez internet elektroniczne wnioski RG-1 i RG-2 o wpis, zmianę cech objętych wpisem lub skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego REGON. Budowa e-REGONu trwała zaledwie cztery miesiące.

Jak uzyskać REGON dla gospodarstwa rolnego?

Rolnik chcący uzyskać numer REGON musi złożyć w Urzędzie Statystycznym formularz RG-OF. Oprócz wypełnienia formularza należy zabrać ze sobą dowód osobisty i dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa.

Czy REGON nadawany jest automatycznie?

Czy REGON nadawany jest raz na całe życie?

Dla przypomnienia – w przypadku osoby fizycznej numer REGON jest przypisywany do numeru PESEL i jest niezmienny, nadawany raz na całe życie. Posiadanie REGON-u wynika przeważnie z wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego.